سپتامبر 13, 2007

 به تمامی احزاب، سازمانها و نهادهای مخالف اعدام 

به کمپین روز جهانی «علیه اعدام، علیه رژیم صد هزار اعدام» بپیوندید

ادامهٔ مطلب »

   

به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی علیه مجازات اعدام

  

بمنظور توقف اعدامها توسط رژیم اسلامی فورا اقدام کنید!

  

آقای دبیر کل

   همانطور که مطلع هستید ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام است. ما از شما میخواهیم که بمنظور توقف اعدامها در ایران اقدامات لازم را در دستور خود قرار دهید.  رژیم جمهوری اسلامی از ابتدای قدرت گیری اش در سال ۱۹۷۹ تاکنون بیش از صد هزار نفر را اعدام کرده است. مردم در ایران تحت حاکمیت یکی از وحشیانه ترین و سرکوبگرترین رژیمهای دیکتاتوری تاریخ معاصر زندگی میکنند. رژیم جمهوری اسلامی باید بخاطر نقض ابتدایی ترین حقوق مدنی و حقوق بشر و اعمال شکنجه و اعدام و سنگسار قویا محکوم شود.  مردم در ایران بخاطر عقاید سیاسی شان، بخاطر داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج، بخاطر معتاد بودن، دستگیر و شکنجه و اعدام میشوند. حتی کودکان از این رژیم و جنایتهایش در امان نیستند. تعدادی نوجوانان پسر و دختر بخاطر هم جنس گرا بودن و داشتن رابطه جنسی اعدام شده اند. بنا به گزارش سال ۲۰۰۵ عفو بین الملل، رژیم اسلامی با اعدام حداقل ۹۴ تن در این سال دارای دومین مقام اعدام در سطح جهان است. این تعداد از سال ۲۰۰۵ به بعد افزایش یافته است بطوریکه در سال ۲۰۰۷ تاکنون ۱۷۴ تن اعدام شده اند. این ارقام در حال گسترش است. اعدام قتل عمد دولتی است. باید غیر قانونی و منع شود. رژیم جمهوری اسلامی بخاطر نقض حقوق انسانی شهروندان جامعه باید محکوم شود. رژیم اسلامی نماینده مشروع مردم در ایران نیست. و باید از مجامع بین المللی مانند رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی اخراج گردد.  ما از شما میخواهیم که بمنظور توقف اعدامها توسط رژیم اسلامی فورا اقدام کنید. مردم ایران رژیم اسلامی را عامل جنایت و بی حقوقی و سرکوبگری و تمامی معضلات گریبانگیر جامعه میدانند. مردم خواهان محاکمه سران جنایتکار این رژیم در دادگاههای بین المللی هستند.  با احترام علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری  ۲۸ اوت ۲۰۰۷

 در همبستگی گسترده و فعال با مردم در ایران

به یورش وحشیانه رژیم اسلامی پایان دهیم!

 رژیم اسلامی دور جدیدی از هجوم وحشیانه را به مردم آغاز کرده است. طی چند ماه اخیر هزاران نفر مورد ضرب و شتم و توهین و تحقیر وحشیانه ارازل و اوباش حکومت اسلامی قرار گرفته اند. اخبار شکنجه و سرکوب در زندان های رژیم از گوشه و کنار به گوش میرسد. بسیاری از فعالین کارگری، حقوق زن و دانشجویی دستگیر، زندانی و شکنجه شده اند. برای اولین بار تعدادی از فعالین کارگری بخاطر شرکت در مراسم اول ماه مه نه تنها به زندان، بلکه به شلاق نیز محکوم شده اند. ده ها تن بجرم واهی «ارازل و اوباش» در ملاء عام به دار آویخته شده اند. رژیم اسلامی آنچنان گستاخ و وقیح شده است که این اعدام ها را در تلویزیون به نمایش میگذارد. اهداف سیاسی رژیم از این عمل روشن است: تلاش برای به تسلیم کشاندن جامعه. این اخبار و تصاویر دل میلیون ها انسان را در سراسر جهان بدرد آورده است. مردم در ایران در برابر این توحش عنان گسیخته تسلیم نشده اند. سر فرود نیاورده اند. در مقابل این سرکوب و توحش مقاومت میکنند.   باید این موج جدید توحش و سرکوب را در هم شکست. باید جلوی اعدام ها را سریعا گرفت. تمامی دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی بدون قید و شرط باید آزاد شوند. باید جلوی دستگیری های بیشتر را سد کرد. به این منظور ما امضاء کنندگان زیر تمام انسان دوستان و آزادیخواهان را فرامیخوانیم که در حرکتی گسترده و اجتماعی برای توقف سریع اعدام ها، آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و پایان دادن به دستگیری فعالین اجتماعی، کارگری و سیاسی وسیعا شرکت کنند. فقط یک موج همبستگی گسترده و فعال میتواند این موج یورش وحشیانه را عقب نشاند. این وظیفه انسانی تک تک ماست. در کنار مردم در ایران و در همبستگی با مقاومت شجاعانه و تحسین برانگیز آنها به این فراخوان پاسخ مثبت دهیم.  نام و نام خانوادگی امضا کنندگان : 

 

  

….

 ….